Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

We wish to notify you that we will collect and use the personal data that you give us because this is necessary for the purposes of concluding any agreement with you and performing it. This applies equally to our (potential) customers and to parties from whom we buy in goods and/or services. If you are a (potential) customer with us, we will use your data in order to be able to send you a quote, to be able to establish the specifications or expectations which a particular good or service is required to satisfy, to be able to deliver goods or perform activities for you, and to be able to invoice you and communicate quickly and efficiently with you about the implementation aspects of the agreement. If you are a (potential) supplier or other contractor, your personal data are equally required for the conclusion and performance of the agreement. In the case of purchases, this is necessary in order to inform you about the specifications or expectations which a particular good or service is required to satisfy from our point of view, to be able to send you a request for a quote or place an order with you, and to be able to pay your invoices and communicate quickly and efficiently with you about other aspects of the agreement. You are not obliged to give us your personal data. However, if you give us inadequate personal data, or none at all, it may well be possible that we will be unable to progress the activities mentioned above. 

Derden

In verband met de uitvoering van een overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons leveren of namens ons werkzaamheden verrichten. Ook maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagfaciliteiten voor e-mails en andere bestanden.

Marketing via onze sociale mediakanalen

Ons merk maakt gebruik van verschillende social media kanalen. Wij gebruiken deze om contact op te nemen met onze klanten en voor diverse marketingdoeleinden. Op een aantal social media kanalen kunnen wij bepaalde persoonsgegevens inzien. Wij gebruiken de volgende social media kanalen:
• Facebook;
• LinkedIn;
• Instagram;
• YouTube.
Wij slaan deze persoonsgegevens niet op en zijn er ook niet verantwoordelijk voor. U bepaalt zelf wat u met ons deelt. U kunt uw gegevens zelf selecteren via de privacy instellingen in het betreffende social media platform. Bij het gebruik van deze platforms bent u niet gebonden aan ons privacybeleid, maar aan dat van het social media platform.

Delen met dienstverleners en derden

Allereerst zijn wij gebonden aan de Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot het delen van persoonsgegevens met dienstverleners en derden. Wij delen uw gegevens met derden die een rol spelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals het verwerken en afhandelen van uw bestellingen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook uitwisselen met andere partijen die wij inschakelen om onze dienstverlening en onze marketingactiviteiten te verbeteren. Dankzij verwerkersovereenkomsten met die partijen kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens garanderen. Alle gegevens die wij ontvangen worden door ons vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij delen met onze partners alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van de dienst en/of voor het marketingdoel. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet tot u herleidbaar zijn, anonimiseren wij ze voor u en delen ze alleen via beveiligde kanalen. Zo garanderen wij uw privacy.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Als u ons om een offerte heeft gevraagd, maar u bent niet een van onze klanten geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Evenzo, als wij een offerte van u hebben ontvangen maar niet één van uw klanten zijn geworden, worden uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderd. Als u wel klant bij ons wordt, of wij bij u, dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot maximaal zeven jaar na afloop van de financiële periode waarin de overeenkomst met u is afgerond. De termijn van zeven jaar komt overeen met de termijn waarbinnen wij onze administratie voor de belastingdienst moeten bewaren. Ten slotte hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als u vindt dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw gegevens omgaan. In Nederland kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse autoriteitpersoonsgegevens.nl en in België bij de privacycommissie (privacycommission.be). U heeft te allen tijde recht op inzage in de gegevens die wij over u hebben verzameld (recht op inzage), en u kunt verzoeken om deze te laten corrigeren of aanvullen (recht op rectificatie), of verwijderen (recht op vergetelheid), u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van de gegevens of beroep aantekenen tegen geautomatiseerde besluitvorming. Desgewenst kunt u verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een derde (recht op overdraagbaarheid van gegevens). U heeft ook te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Indien u gebruik wenst te maken van bovenstaande rechten, is de mogelijkheid altijd aanwezig.